Tuesday, 24 January 2012

Sekapur sireh

Salam,
Syukur kehadrat Allah ,selawat dan salam kepada nabi Muhammad S.A.W ,para sahabat,tabiin,tabiuttabiin serta para penerus perjuangan mulia menegakkan Islam keseluruh dunia.
Harapan saya semoga kehadiran blog ini, kita dapat menambah satu lagi manafaat,untuk kita berkongsi maklumat dalam hal-hal yang kita perbincangkan.amin

No comments:

Post a Comment